Datum objave: 16.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za finance

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- poznavanje predpisov s področja računovodstva
- zaželeno poznavanje informacijskega sistema SAP
- znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- natančnost
- dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
 
Podrobnejši opis:
- priprava nalogov za plačilo,
- pregled pravilnosti podatkov poslovnih partnerjev za potrebe izvajanja plačilnega prometa,
- pregled kartic saldakontov dobaviteljev za potrebe izvajanja plačilnega prometa,
- priprava predlogov kompenzacij ter knjiženje kompenzacij,
- prevzem in uvoz bančnih izpiskov,
- pregled prejetih sredstev na tekoče račune, komuniciranje med službami, poziv članicam za izstavitev zahtevkov,
- pomoč pri obravnavi prejetih zahtevkov,
- oblikovanje poročil delovnega področja
- druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega .

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  20. 11. 2020 – 4. 12. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

Kontakt: