Datum objave: 17.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, ŠIFRA DM: J017100 (M/Ž) za Študentski referat
       
Registrska številka objave na ZRSZ: NY40803

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
- aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 1 leto delovnih izkušenj.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2. Kratek opis dela in nalog:
2.1. Splošni opis:

- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja;
- administrativno vodenje dela;
- informacijsko svetovalno delo;
- priprava in zbiranje podatkov;
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

2.2. Podrobnejši opis:
- informacijsko svetovalno delo s študenti;
- dela v zvezi z izvedbo razpisa za vse stopnje študija;
- vodenje evidenc študentov; 
- administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija, specializacij;
- spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava, prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike;
- sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev;
- priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente.


3. Rok za prijavo: od 18.11.2020 – 28.11.2020

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi. Kandidat lahko vlogo posreduje po pošti ali pa na e-mail: .

4. Delovno razmerje:
Določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).
Zaposlitev predvidoma januar 2021 in do vrnitve odsotne delavke.

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Katja Bošnak
    Telefonska številka: 01 4771 141
    E-mail: