Datum objave: 17.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007

1. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- doktorat znanosti družboslovne ali humanistične smeri;
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv znanstveni sodelavec, lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv docent;
- delovne izkušnje na področju raziskovalnega in projektnega dela.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografija.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
4. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office.

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, samostojnost pri delu, možnost dela v skupini.
   
6. Delovno razmerje:
- določen čas – do 31. 12. 2021 (čas trajanja programske skupine);
- polni delovni čas: 100 % oz. 40 ur/teden (od zaključka razpisa do 31. 12.2020);
- krajši delovni čas: 60 % oz. 24 ur/teden (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021);
- zaposlitev predvidoma v mesecu decembru 2020.
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: