Datum objave: 18.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004-0, Raziskovalec (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NY41306

število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H017004
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 1 ura/tedensko (2,5%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2021 do 30.06.2022
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)/magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 18.11.2020

3. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 23.11.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 4766-563
E-mail: