Datum objave: 20.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za projektno vodenje

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred:
VII/2
Plačna podskupina:
J1
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: 
določen čas do 30. 12. 2024 (delo na projektu Eutopia)
Poskusno delo:
3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
- 4 leta delovnih izkušenj;
- najmanj 6 mesecev zahtevanih delovnih izkušenj na mednarodnih projektih;
- zaželene delovne izkušnje na področju prenosa znanja, sodelovanja z gospodarstvom;
- visoka stopnja znanja angleškega jezika (pisno in ustno);
- znanja uporabe računalniških programov.

2. Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju;
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
- sodeluje in usklajuje naloge službe;
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze;
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo;
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe;
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis:
- izpolnjuje naloge vodji delovnih sklopov WP1 in Wp3;
- povezuje in koordinira delo RRC UL, PPZ in USRD;
- sodeluje s PPZ pri spodbujanju in vzpostavljanju sodelovanja med akademskim in neakademskih sektorjem;
- administrativno vodi in koordinira delo novih projektov v okviru EUTOPIE (trenutno TRAIN in SIF COFUND);
- administrativno in finančno koordinira študentske inovativne projekte v okviru EUTOPIE;
- povezuje in sodeluje pri strateškem svetu in zunanjemu svetovalnemu odboru projekta EUTOPIA;
- skrbi za mrežo povezanih partnerjev/pridruženih članov EUTOPIE;
- organizira in izvaja delavnice za študente na področju medsektorskih projektov;
- skrbi za pravočasno in ustrezno izvedbo projektnih ciljev;
- koordinira in organizira dogodke, srečanja in sestanke delovnih skupin projekta;
- sodeluje pri oblikovanju koncepta in modela vzpostavitve mreže za podporo pri prijavi novih projektov;
- pripravlja vsebinska in finančna projektna poročila;
- druge naloge, povezane z vodenjem projektov in vzpostavitvijo podpornih storitev za pisanje projektov.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  24. 11. 2020 –  27. 11. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

Kontakt: