Datum objave: 20.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za projektno delo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 20 ur/teden
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30.11.2022 (delo na projektu Eutopia)
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- najmanj 6 mesecev zahtevanih delovnih izkušenj na področju produkcije kulturnih projektov;
- visoka stopnja znanja angleškega jezika (pisno in ustno);
- znanja uporabe računalniških programov.

2. Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega;
 
3. Podrobnejši opis:
- sodeluje pri diseminaciji in komunikaciji v okviru projekta EUTOPIA;
- produkcija študentskih in video projektov;
- sodeluje v okviru delovnih sklopov WP1, WP4, WP5 in WP7;
- povezuje in koordinira delo študentov z akademskih in neakademskih sektorjem s poudarkom na kulturnem in umetniškem področju;
- spodbuja in vzpostavlja sodelovanja med akademskim in neakademskih sektorjem;
- išče rešitve in razvija koncepte sodelovanja z umetniškim in kulturnim področjem;
- administrativno vodi in koordinira delo študentskih projektov v okviru EUTOPIE;
- organizira in izvaja delavnice za študente na področju medsektorskih projektov;
- skrbi za pravočasno in ustrezno izvedbo projektnih ciljev;
- sodeluje s kariernim centrom;
- sodeluje v okviru delovnega sklopa Wp4 – Odprte Inovacije;
- koordinira in organizira dogodke, srečanja in sestanke delovnih skupin projekta;
- pripravlja vsebinska in finančna projektna poročila; 

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  24. 11. 2020 –  27. 11. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

6. Kontakt: