Datum objave: 24.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)  (J017103)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). 
Poskusno delo: 3 mesece
Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
Reg. št. objave na ZRSZ: NY51378
 
1. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri;
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje dveh tujih jezikov;
- usposobljenost za delo z računalnikom;
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno skrbi za razvoj celovitega sistema vrednotenja in spremljanja kakovosti na UL FŠ;
- samostojno koordinira procese zagotavljanja kakovosti na UL FŠ;
- samostojno opravlja strokovne naloge pri postopkih (podaljšanja) akreditacij(e), evalvacij UL FŠ;
- sodeluje pri pripravi načrtov in poročil (poslovno poročilo, letni program dela, ipd.);
- samostojno opravlja strokovne naloge pri samoevalvaciji študijskih programov,  posvetovalnih obiskih, študentskih anketah;
- pripravlja različne podatke in analize s področja kakovosti;
- oblikuje razvojna priporočila na podlagi analiz in študij;
- nudi podporo in svetuje strokovnim službam na svojem področju;
- nudi strokovno podporo Komisiji za kakovost na UL FŠ;
- sodeluje s strokovnimi službami fakultete in univerze;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje dela po nalogu tajnika fakultete.

4. Rok za prijavo: 3 dni (26.11.2020 – 01.12.2020)

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e-pošti na naslov:

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Maja Zdešar
Telefonska številka: 01 520 77 33
E-mail: