Datum objave: 25.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Elektroenergetska omrežja in naprave, Visokonapetostna tehnika, Kakovost električne energije in Osnove visokonapetostne tehnike.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 01. 01.  2021 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.

1.Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
- doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike
- Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika:
    -kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL;
    -Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko   kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;
-aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika;
-retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- poznavanje programskih orodij za analizo elektroenergetskih omrežij (npr. Digsilent Power Factory, PSCAD, RSCAD);
- zaželeno poznavanje orodij za izvajanje simulacij v realnem času;
- zaželeno poznavanje opreme za testiranje pri visokih napetostih;
- osnovno poznavanje vsebin, povezanih z razpisanimi predmeti;
- aktivno znanje angleškega jezika.

2.Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela; 
- delo na področju stroke;
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Rok za prijavo: 7 dni,  od 25. 11. 2020 do 02. 12. 2020

4.Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
tel. št.: 4768 427
e-mail: