Datum objave: 25.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – (III), m/ž
Registrska številka objave na ZRSZ: NY49708

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII/2
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 80 % oziroma 32 ur na teden
Trajanje zaposlitve: določen čas predvidoma od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.
Poskusno delo: 3 mesece

1.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje dela v javnem sektorju, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, aktivno znanje enega tujega jezika, dobre organizacijske sposobnosti, osnovno znanje upravljanja spletnih strani, dve leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

2.Kratek opis del in nalog
- delo na projektu »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«;
- sodelovanje pri nadzoru nad ustrezno izpeljavo projektov;
- koordiniranje priprav podjemnih in avtorskih pogodb v okviru projekta;
- zbiranje dokumentacije za pripravo poročil;
- sodelovanje pri koordinaciji finančnega in vsebinskega poročanja;
- sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, koordinatorji projekta in sodelujočimi na projektu ter sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt;
- opravljanje administrativno upravnih del in nalog s finančnega področja na projektih (priprava obračunov honorarjev in drugih prejemkov izvajalcev, itd.);
- priprava, urejanje in arhiviranje dokumentacije projekta;
- priprava in urejanje ter analiza poročil za naročnika projekta;
- udeležba na seminarjih izobraževanja s strani naročnika projekta in na sestankih projektne skupine;
- skrb za ažurni pretok informacij in dokumentacije v okviru pravil projekta;
- sodelovanje in poročanje pristojnemu ministrstvu in pristojni vladni službi;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt.

3.Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom 80 % oziroma 32 ur na teden za obdobje predvidoma od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

4.Datum objave: 25. 11. 2020

5.Rok za prijavo: 5 dni od datuma objave, od 25.11. 20202 do 30.11.2020.

6.Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Zaposlitev bo delno financirana iz sredstev EU.

7.Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: