Datum objave: 25.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA/MOLEKULSKA BIOLOGIJA/MIKROBIOLOGIJA 

Šifra DM: asistent v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
Delovni čas: polni delovni čas

1.Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): /
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: biologija, mikrobiologija;
- magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) smer: molekulska in funkcionalna biologija,mikrobiologija;
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja): /
- magisterij znanosti (prejšnji) smer: biologija, genetika, mikrobiologija
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  smer: biokemija in molekulska biologija, genetika, mikrobiologija;
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  smer: biokemija in molekulska biologija, genetika, mikrobiologija;
- veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje genetika ali molekulska biologija ali mikrobiologija;

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti;
- znanja za uporabo  računalniških orodij;
- inovativnost;
- aktivno znanje slovenskega jezika;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).

2.Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Rok za prijavo: do 5.12.2020

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :
UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
 
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

4. Kontaktna oseba na članici: 
Prof. dr. Uroš Petrovič:
- tel. št.: 01 320 3401
- e-mail:

Prof. dr. Nina Gunde Cimerman:
- tel. št.: 01 320 3400
- e-mail: