Datum objave: 25.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto

Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec VI v Centru za učenje kliničnih veščin s polnim delovnim časom za nedoločen čas

1.Pogoji za opravljanje dela:
- višješolska izobrazba  ( prejšnja ) ali višja strokovna izobrazba;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- poskusno delo 3 mesece.

2.Splošen opis del in nalog:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog;
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog;
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav;
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov;
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto;
- izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
Za dejavnosti CUKV:
    - administrativna in tehnično-vzdrževalna dela;
    - koordinacija in urejanje urnikov uporabe prostorov in opreme;
    - vzdrževanje opreme;
    - vzdrževanje in upravljanje z e-platformami, informacijsko-komunikacijskim tehnologijami.
Za klinične OE:
    - vzdrževanje izpitne baze in programa e-asistent, ee-asistent (v sodelovanju z zunanjim izvajalcem);
    - priprava izpitov, izvedba izpitov in analiza rezultatov izpitov s programov e-asistent in ee-asistent za klinične OE;
    - sodelovanje pri izvajanju izpitov CCSE IN CBSE;
    - vzdrževanje učnih baz in e-platform (UpToDate, Amboss, e-portfolio študenta, itd.);
    - priprava in vzdrževanje e-urnikov, koordinacija uporabe prostorov.

3.Rok za prijavo:  14 dni, od 26.11.2020 do 10.12.2020

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na naslov