Datum objave: 27.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0; ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NY56162

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 8 ur/tedensko (20%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2021 do 31.12.2021
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 meseci

1.Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri;
- habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje fizika, sprejet na UL;
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

2.Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere, astronomi);
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Datum objave: 30.11.2020

4.Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 03.12.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: