Datum objave: 30.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI), šifra DM J017931, SPLOŠNA SLUŽBA

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s trimesečnim poskusnim delom.

1.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri;
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- poznavanje predpisov s področja dela;
- komunikativnost;
- organizacijske sposobnosti;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih.

2.Kratek opis dela in nalog:
- vodenje splošne službe in koordinacija dela tehničnih delavcev organizacijske enote;
- sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja;
- organiziranje, vodenje in izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti (spremljanje normativnih aktov s predmetnega področja, sodelovanje z zunanjim izvajalcem s področja Varstva pri delu, vodenje evidenc v skladu s predpisi s predmetnih področij, nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo, požarno varnostjo in varstvo okolja, izdelava poročil s predlogi ukrepov, ipd.),
- odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in njene okolice ter prostorov, bazena in tehnične opreme (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav), in sicer v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja le-teh (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa, ipd.),
- nadzor nad porabo energije in vode ter podajanje predlogov za varčevalne ukrepe;
- podajanje predlogov za nujno zamenjavo opreme in investicijsko vzdrževanje;
- vsa organizacijska in operativna dela v zvezi z zavarovanjem objektov in naprav;
- priprava dokumentov z delovnega področja in skrb za izvedbo domačih ter tujih projektov;
- nadzor in spremljanje izvajanja postopkov delovnega področja oz. področne enote;
- skrb za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov;
- skrb za razvoj področja in permanentno izobraževanje;
- sodelovanje in usklajevanje nalog z vodstvom ter drugimi področji oz. enotami,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega (tajnika članice).

Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja javnega naročanja.

3.Rok za prijavo:  do 11.12.2020
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo na e naslov: .

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

4.Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Maja Zdešar, telefonska številka: (01) 520 77 33