Datum objave: 30.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas 12 mesecev (od 1.1.2021 do 31.12.2021)
Delovni čas: krajši delovni čas – 16 ur/teden (v obsegu 40% polnega delovnega časa)

1.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti s področja metalurgije in materialov.

Veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje Inženirski materiali, ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje inženirski materiali. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov.

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na tržnem projektu MLM – raziskave in analize tlačno ulitih delov;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Rok za prijavo:  3 dni, do 4.12.2020

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v en dokument) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

4.Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39