Datum objave: 08.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana 

Delovno mesto: H019007 – ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1.
Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas (20 ur/teden oz. 4 ure dnevno).
Trajanje zaposlitve: določen čas predvidoma od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
Poskusno delo: 3 mesece.

1.Pogoji za zaposlitev:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) s področja družbenih ved oz. doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja družbenih ved;
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani - znanstveni sodelavec za upravno-organizacijsko ali poslovno ali informacijsko področje ali drugo sorodno področje, oz. izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v ta naziv, po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru, da ga izbirna komisija izbere, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani;

2.Ostala znanja in sposobnosti: znanje za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika, smisel za organizacijo lastnega dela, komunikativnost, sposobnost za timsko delo.

Prednost bodo imeli/e kandidati/ke, ki so že delali na raziskovalnih projektih.

3.Opis dela in nalog:
- znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na projektih ARRS (Spremembe upravljanja in izvajanja storitev javne uprave v dobi digitalizacije (ATLAS), Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja (HERCULES) in programski skupini (P5-0093));
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi.

4.Kandidati/ke naj prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 18. 12. 2020.

K prijavi in CV-ju naj kandidati priložijo tudi dokazila o izobrazbi ter znanju tujega jezika ter dokazila o izkušnjah v znanstveno-raziskovalnem delu.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5.Kontakt: Kadrovska služba, Mateja D. Murgelj: .