Datum objave: 14.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC (šifra DM:H017004)

Delovno razmerje: nedoločen čas.
Polni delovni čas do 31. 12. 2021.
Krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden od 1. 1. 2022 dalje.
Poskusna doba: 3 mesece
Zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2021.

1.Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost ter delovne izkušnje s področja evropskih in  nacionalnih raziskovalnih projektov ter projektov za uporabnike, poglobljeno znanje s področja političnih procesov, državljanske vzgoje in mladine, izkušnje z raziskovalnim delom v mednarodnem okolju (primarno v angleškem jeziku), visoka usposobljenost s področja družboslovne metodologije, visoka sposobnost koordinacije raziskovalnih nalog in vodenja evropskih projektov
- računalniški programi: dobro poznavanje MS Office.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- priprava protokolov za izvedbo raziskovalnih načrtov;
- vodenje (tehnično in finančno) projektov E+;
- zahtevno terensko delo pri projektih, pretežno s področja mladine in državljanske vzgoje;
- priprava podatkov za analizo podatkov;
- analiziranje podatkov s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih pristopov;
- pisanje sintetičnih besedil s področja raziskav.


3.Rok za prijavo: 14. 12. 2020 do 17. 12. 2020 

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
               
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

7.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: