Datum objave: 14.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (šifra DM: H019001)

Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2021 (čas trajanja projekta).
Krajši delovni čas – 30 % oz. 12 ur/teden.
Poskusno delo 3 mesece.
Zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2021.

1.Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti s področja družboslovja
- aktivno znanje angleškega jezika
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)
- računalniški programi: dobro poznavanje MS Office
- funkcionalna znanja in ostale zahteve:
     - inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
     - poglobljeno znanje s področja političnih procesov, političnih institucij, (krize) demokracije in politične znanosti;
     - izkušnje z raziskovalnim delom v mednarodnem okolju (primarno angleški jezik).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- zbiranje in priprava podatkov za analizo podatkov
- analiziranje podatkov s pomočjo kvalitativnih pristopov
- pisanje sintetičnih besedil s področja raziskav
- priprava raziskovalnih načrtov raziskav

3.Rok za prijavo: od 14. 12. 2020 do 17. 12. 2020 

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
             
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

4.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: