Datum objave: 17.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104
 

1.Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja – družboslovne smeri;
- aktivo znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- visoka informacijska pismenost, tehnična naravnanost in izkušnje pri pisanju tekstov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, možnost dela v skupini;
- poznavanje aktualnih vprašanj, povezanih z ravnanjem, deljenjem in ponovno uporabo podatkov;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju;
- izvaja operativne naloge delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobni opis:
- Priprava administrativnih in postopkovnih navodil za projektne aktivnosti centra ter priprava poročil (kot npr., da se rezultati projektov izpolnjujejo pravočasno in v okviru sredstev, ter komuniciranje s financerjem o projektnih dejavnostih).
- skrb za komunikacijo s partnerji;
- Podpora pri pridobivanju podatkov v arhiv, podpora uporabnikom in ozaveščanje ter poročanje (kot npr. stik s potencialnimi dajalci podatkov, podporo proizvajalcem podatkov pri deponiranju podatkov v arhiv, določanje prednostnih nalog pri zbiranju podatkov in spremljanje njegovega napredka, podpiranje uporabnikov pri delu s podatki ter ustvarjanje in olajšanje usposabljanja podatkov za povečanje vrednosti podatkov za raziskovalce).
- sodelovanje pri izobraževalnih in promocijskih aktivnostih centra;
- aktivna vključenosti na nacionalnih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah, doma in v tujini, tako preko speta kot fizično;
- sodelovanje pri razvoju in izvajanju e-storitev za uporabnike;
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani centra;
- sodelovanje s tehnično ekipo pri preizkušanju orodij in vzdrževanjem spletnih strani.

3.Rok za prijavo: od 18. 12. 2020 do 23. 12. 2020

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi.
Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

4.Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, poznavanje družbenih omrežij (Twitter, Facebook).

5.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.
        
6.Delovno razmerje: do 30. 4. 2022, polni delovni čas, 40 ur/teden

7.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: