Datum objave: 21.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX (šifra DM: H019001) na projektu Uporabna razvojna psihologija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas od 1. 1. 2021 do 19. 6. 2021, s krajšim delovnim časom 2 uri tedensko.
Poskusno delo: 3 mesece

1.Pogoji za opravljanje dela:
– doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri,
– doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri,
– veljaven habilitacijski naziv asistenta raziskovalca ali asistenta za področje psihologije;
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta raziskovalca ali asistenta za zahtevano področje. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.Opis del in nalog:
– znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
– strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
– pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
– pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
– izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 24. 12. 2020.

4.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

5.Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Maja Buzeti
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: