Datum objave: 21.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX (šifra DM: H019001) na projektu Systematicity and Variation In Word Structure Processing Across Languages: A Neuro-Typology Approach (SAVaNT) na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2024, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.
Poskusno delo: 3 mesece.

1.Pogoji za opravljanje dela:
– doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (splošno jezikoslovje, kognitivna znanost, psihologija, nevroznanost ali eksperimentalno jezikoslovje);
– doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri (splošno jezikoslovje, kognitivna znanost, psihologija, nevroznanost ali eksperimentalno jezikoslovje);
– veljaven habilitacijski naziv asistenta raziskovalca ali asistenta za področja splošno jezikoslovje, kognitivna znanost, psihologija, nevroznanost ali eksperimentalno jezikoslovje;
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta raziskovalca ali asistenta za zahtevano področje. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.Zaželene kompetence:
– izkušnje s statistično analizo podatkov (z uporabo SPSS ali R studio);
– poznavanje programskih orodij za psihologijo (npr. OpenSesame, Psychopy, E-prime);
– izkušnje s tehnikami nevroslikovanja (EEG, MEG);
– aktivno znanje angleščine in slovenščine (ali angleščine in srbščine/ hrvaščine/ bosanščine);
– izkazane izkušnje iz psiholingvističnega dela;
– poznavanje strokovnega področja dela projektne skupine;
– inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
– najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3.Opis del in nalog:
– znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
– strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
– pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
– pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
– izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo: 30 dni, do vključno 20. 1. 2021.

5.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

6.Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Maja Buzeti
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: