Datum objave: 24.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Raziskovalec, m/ž

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom, za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.

Registrska številka objave na ZRSZ: NY90992

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H017004
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za obdobje trajanja projekta predvidoma od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022
Poskusno delo: 3 mesece

1.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14);
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14);
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14).
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji;
- aktivno znanje angleškega jezika in vsaj še enega tujega jezika poleg angleščine;
- zaželene delovne izkušnje.
          
2.Kratek opis dela in nalog:
- delo na projektu Listiac (Erasmus+ projekt – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms);
- načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta;
- izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti;
- priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti;
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu;
- koordinacija pilotne izvedbe projekta na šolah;
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Datum objave: 28. 12. 2020

4.Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave oziroma do 31. 12. 2020

5.Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Zaposlitev bo financirana iz sredstev EU.

6.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: