Datum objave: 29.12.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – m/ž
Šifra DM: J017100
Tarifni razred: VII/1 
Število razpisanih delovnih mest:  1
Poskusno delo: 3 mesece.

1.Pogoji za zasedbo delovnega mesta
- zahtevana izobrazba:. 6/2 raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri;
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: visoka računalniška pismenost, najmanj pasivno znanje angleškega jezika, poznavanje računovodskih predpisov, natančnost in zanesljivost, komunikativnost in proaktivnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje  SAP sistema predstavlja prednost;
- 2 leti delovnih izkušenj v računovodstvu  (prednost imajo kandidati z izkušnjami s programom SAP).

2.Kratek opis dela in nalog: 
- sodelovanje in pomoč pri uvajanju SAP sistema;
- samostojno usklajevanje virov in sredstev v finančnem knjigovodstvu;
- zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz poslovanja;
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov;
- skrb za pravilen in pravočasen tok informacij in dokumentacije;
- kontiranje knjigovodskih listin;
- izstavljanje računov in vodenje saldokontov kupcev;
- vodenje registra osnovnih sredstev;
- vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih;
- izdelava raznih poročil;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

3.Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas trajanja priprave in uvajanja prehoda na nov informacijski sistem projekta APIS (do 2 leti), s polnim delovnim časom. 

4.Rok za prijavo:  do 22. 1. 2021 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.  

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 4769-505
E-mail: