Datum objave: 11.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101 razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  - projektna pisarna

Šifra DM: J017102 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačni razred: 35
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: določen čas dve leti z možnostjo podaljšanja

1.Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna  izobrazba ustrezne smeri;
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ustrezne smeri;
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov.

2.Zaželena znanja in kompetence:
- izkušnje z administrativnim in finančnim vodenjem projektov na področju raziskovalne dejavnosti;
- osnovno znanje računovodstva;
- napredno znanje Excela;
- poznavanje orodij Government Connect, SharePoint, SAP;
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika;
- proaktivnost in natančnost;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- večopravilnost, pripravljenost za delo v skupini.

3.Opis dela in nalog:
- izvajanje operativnih nalog delovnega področja raziskovalnih programov in projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) ter mladih raziskovalcev;
- spremljanje in vodenje sredstev raziskovalnih programov in projektov ARRS po stroškovnih kategorijah (plače, materialni stroški, amortizacija);
- spremljanje in kontrola namenske porabe sredstev;
- vodenje sredstev za amortizacijo in spremljanje porabe za nakup raziskovalne opreme iz amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS,
- spremljanje režijskih stroškov;
- sodelovanje z nosilci projektov in raziskovalci na fakulteti;
- sodelovanje pri pripravi in izdelava finančnih poročil za potrebe financerjev in fakultete;
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov;
- sodelovanje pri javnih razpisih;
- vodenje evidenc in projektne dokumentacije;
- sodelovanje pri pripravi poročil in podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti;
- spremljanje in vodenje drugih projektov, ki se izvajajo na fakulteti;
- spremljanje in poznavanje predpisov in zakonodaje s področja raziskovalne dejavnosti in področja nalog dela;
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja.

4.Rok za prijavo: 7 dni od objave, do vključno 18.1.2021.

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:                 , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja Bregant Perič
Telefonska številka: 01 320 3029