Datum objave: 11.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101, razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  - plače
Šifra DM: J017102 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

1.Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomske ali  družboslovne smeri;
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov;
- zaželene izkušnje na SAP kadrovsko informacijskem sistemu.

2.Opis dela in nalog:
- samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja, zlasti plač;
- koordinacija pridobivanja podatkov za plače z oddelkov ter njihova kontrola;
- obračunavanje plač in honorarjev ter drugih prejemkov, evidenca odtegljajev;
- obdelava in izračun refundacij;
- izpolnjevanje obrazcev za kredite, za osebni dohodek ter druge obrazce;
- usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo;
- izvajanje analiz na področju plač in prejemkov;
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
- oddaja zakonsko predpisanih obrazcev povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
- mesečno poročanje o plačah vodstvu, oddelkom in UL;
- tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela;
- sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem;
- skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
- nadomešča samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti.

3.Rok za prijavo: 7 dni od objave, do vključno 18.1.2021.
Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov   , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

4.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Nataša Miklavčič
Telefonska številka: 01/320 3013