Datum objave: 14.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

Razpisano 1 (eno) delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)

Zaposlitev za: določen čas od 25. 01. 2021 do 31. 8. 2022, s krajšim (40%) delovnim časom.
 
1. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:

- doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja;
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja jezikoslovja.
Funkcionalna znanja:
- inovativnost;
- smisel za organizacijo dela;
- komunikativnost.
Veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec.

3. Kratek opis dela in nalog:
Na projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju bo kandidat opravljal raziskovalne naloge v okviru delovnih sklopov: Vzdrževanje in nadgradnja korpusov (jezikovni viri) in Semantični viri in tehnologije.

4. Rok za prijavo: do 20. 1. 2021

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
- življenjepis;
- dokazilo o izobrazbi;
- veljavna odločba o izvolitvi v ustrezni habilitacijski naziv.

Prijavo s spremnim pismom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »priimek ime_LKM« najkasneje do 20. 1. 2021.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: