Datum objave: 15.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

Šifra del. mesta: H017004
Št. delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Zaposlitev za določen čas 17 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
Zaposlitev predvidoma od 1.2. 2021 do 30.6.2022

1. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju tekstilstva ali oblikovanja;
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje tekstilstva
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje tekstilstvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, usposobljenost za delo v laboratoriju za tekstilno kemijo, znanstvena pismenost
- delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.
- poskusna doba: 3 mesece.

2. Kratek opis dela in nalog: 
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah raziskovalnega projekta Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij (J2-1720);
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah uporabe vodikovega peroksida in drugih oksidantov v novih formulacijah za namene pranja in drugih obdelav tekstila;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 3 dni, do 21.1.2021

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v en dokument) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

4. Kontaktna oseba na članici: Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39