Datum objave: 19.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2 – III (J017104) M/Ž, VODJA PROJEKTOV IN KOMUNIKACIJE


1. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
- znanje angleškega jezika;
- znanje dela z osebnim računalnikom;
- dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Delovno mesto se razpisuje za določen čas 5 mesecev do vrnitve delavke s porodniškega dopusta. Predviden začetek dela: februar 2021. Poskusno delo traja 3 mesece.

2. Podrobnejši opis dela:
- sodelovanje pri pripravi in posodabljanju strategije komuniciranja ALUO;
- koordiniranje komunikacijskih aktivnosti v skladu s strategijo komuniciranja ALUO;
- skrb za interno komuniciranje (obveščanje zaposlenih, sodelovanju s PR službami rektorata in ostalih članic);
- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot za dodeljeno področje (krepitev sodelovanja med PR službo ter pedagogi, ostalimi zaposlenimi in študenti ALUO);
- priprava informacij za ciljne javnosti;
- sodelovanje v uredniškem odboru spletne strani ALUO;
- oblikovanje besedil za potrebe promocije ALUO;
- upravljanje ALUO spletne strani, socialnih omrežjih in priprava objav;
- komunikacija z mediji in ostalimi zainteresiranimi javnostmi;
- pomoč pri koordinaciji, realizaciji ter promociji dogodkov in projektov ALUO (Zaključne razstave, dogodki ALUO uho, razstave ALUO v okviru Sveta za umetnost UL itd.);
- sodelovanje pri vzpostavitvi Alumni kluba in Kariernega centra ter konzorcija z gospodarstvom;
- organizacija, vodenje, priprava ali sodelovanje na promocijskih dogodkih,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za dodeljeno področje;
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
- spremljanje razpisov za dodeljeno področje;
- vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov;
- vodenje projektnega arhiva;
- druge najzahtevnejše naloge po nalogu tajnika ALUO.

3. Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:

4. Rok za prijavo: 5 dni od 20. 1. 2021 do vključno 25. 1. 2021