Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) v tajništvu fakultete, s polnim delovnim časom, za določen čas enega leta, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) upravne ali organizacijske smeri ali
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) upravne ali organizacijske smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) upravne ali organizacijske smeri;
- 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih;
- znanje angleškega jezika, znanja za uporabo pisarniških računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Poskusno delo: 3 mesece

3. Opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja;
- administrativno vodenje dela;
- informacijsko svetovalno delo;
- priprava in zbiranje podatkov;
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- administrativna in druga tajniška dela za dekana, prodekane in tajnika fakultete;
- skrb za dokumentni sistem in arhiviranje dokumentov z uporabo dokumentnega;
sistema in drugih aplikacij: vodenje centralne evidence prispele in izdane dokumentacije, centralno vodenje naročanja blaga in storitev in drugih poslovnih procesov na fakulteti;
- zbiranje gradiva in opravljanje administrativnih del za potrebe senata fakultete in akademskega zbora;
- usklajevanje upravno administrativnega dela med organizacijskimi enotami članice;
- urejanje in spremljanje aplikacije za vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih;
- organiziranje dogodkov in sestankov;
- pisanje zapisnikov, evidenčni nadzor nad izvrševanjem sprejetih odločitev;
- koordinacija priprave promocijskega materiala.

4. Datum objave: 2. 2. 2021, rok za prijavo: 8 dni, do 10. 2. 2021

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, e-m: