Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  
 
Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
 
Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (šifra DM: J017104) na enoti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas od 1. 3. 2021, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. 
 
1. Pogoji za opravljanje dela:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska  2-stopenjska izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– aktivno znanje angleškega jezika, znanje slovenskega knjižnega jezika in dobro poznavanje slovenskega pravopisa, znanja za uporabo računalniških programov v okolju Microsoft Office in Adobe InDesign ter Photoshop, samoiniciativnost, kreativnost,
– 2 leti delovnih izkušenj, po možnosti pri računalniškem prelomu publikacij in pripravi za tisk (grafična priprava DTP).  
 
2. Poskusno delo: 3 mesece 
 
3. Opis del in nalog:
Splošni opis:

– samostojno opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
– izvaja operativne naloge delovnega področja;
– spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja. 
 
Podrobnejši opis: 
 
Organizacijske naloge:
– sodeluje z vodjo pri: 
   – izvajanju enotne založniške politike na FF;
   – učinkoviti založniški dejavnosti na FF;
   – vključenosti publikacij FF v mednarodne baze in digitalne knjižnice;
   – prijavi publikacij FF na javne razpise;
   – opravljanju drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega. 
 
Tehnično urejanje in računalniški prelom publikacij:
– skrbi za ustrezno tehnično in oblikovno raven publikacij;
– izvaja tehnično urejanje in računalniški prelom publikacij, ki nastajajo v okviru Znanstvene založbe FF;
– izpolnjuje tehnične standarde pri oddaji grafičnega gradiva v tisk;
– vodi digitalni arhiv publikacij Znanstvene založbe FF;
– zagotavlja izpolnjevanje formalnih in tehničnih pogojev za strokovni in znanstveni tisk pri publikacijah FF;
– avtorjem publikacij nudi tehnično podporo in svetovanje pri pripravi rokopisa v elektronski obliki;
– sodeluje z oddelki in drugimi organizacijskimi enotami pri oblikovnem poenotenju publikacij ter pripravlja predloge internih standardov in tipskih strani za izdajo raznih vrst publikacij na FF ter skrbi za upoštevanje teh standardov. 
 
Promocijske in usklajevalne naloge:
– skrbi za celostno grafično podobo Znanstvene založbe in oblikovno poenoteno izdajanje publikacij na FF;
– pripravlja formalno in grafično usklajen nastop fakultete pri prezentaciji založniške dejavnosti FF (priprava vabil in prezentacij na novinarskih konferencah, priprava reklamnih letakov za publikacije FF). 
 
5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 11. 2. 2021 
 
6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:  
 
7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Jure Prevoršek
Telefonska številka: 01 241 10 31
E-mail: