Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje  Živinoreja

Ime naziva: asistent v treh nazivih – asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
Šifra DM: D010001
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
Delovni čas: polni delovni čas

1.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): /
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: zootehnika;
- magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) smer: zootehnika;
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja): /
- magisterij znanosti (prejšnji) smer: zootehnika;
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  smer: zootehnika;
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  smer: zootehnika.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Živinoreja (pogoji so: povprečna ocena izpitov in vaj najmanj prav dobro 8, ocena diplomskega dela najmanj prav dobro 8, sposobnost za strokovno in znanstveno delo, dokazilo o obvladovanju vsaj enega svetovnega jezika)

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti;
- znanja za uporabo  računalniških orodij;
- inovativnost;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
- aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.

2. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja biometrije, kvantitativne genetike, selekcije in prašičereje;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

3. Rok za prijavo: 03. 02.2021 do 24. 02. 2021

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja 
Telefonska številka:  01 3203 801