Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje:

Delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI VII/1 (J017131): za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri;
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri;
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri;
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
- poskusno delo: 3 mesece.

(zaželeno je poznavanje informacijskega sistema SAP)

2. Kratek opis dela in nalog:
- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela;
- izvajanje postopkov povezanih s področjem dela;
- vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov;
- priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje raznih gradiv, arhivov in dokumentacije;
- obveščanje in informiranje;
- spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela;
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:
- sodelovanje in pomoč pri uvajanju SAP sistema;
- izvaja postopke v zvezi z razpisi in objavami prostih delovnih mest in obveščanje kandidatov;
- pripravlja podjemne in avtorske pogodbe;
- pripravlja obvestila o dopustih in vodi evidenco o izrabi dopustov;
- sodeluje pri pripravi splošnih aktov fakultete;
- vnaša dokumentacijo v dokumentni sistem GC;
- vnos podatkov ob zaposlovanju in vzdrževanje kadrovske evidence v kadrovsko informacijskem sistemu (SAP) in sistemu e-vem;
- vodi delovodnik in razne evidence kadrovske službe;
- pomaga pri pripravi programa dela in letnega poročila fakultete;
- sodeluje pri pripravi programa dela in letnega poročila o delu fakultete s svojega področja dela;
- opravljala druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu predpostavljenega ali prodekana oz. dekana.

4. Rok za prijavo: do 18. 2. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Primož Pečnik
Telefonska številka: +386 1 479 8418
E-mail: