Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje:

Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V RAČUNOVODSKI SLUŽBI VII/2 (I) (J017102): za določen čas (2 leti) in s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, poznavanje predpisov s področja računovodstva, znanja za uporabo računalniških programov;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- poskusno delo: 3 mesece.

(zaželeno je poznavanje informacijskega sistema SAP)

2. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- izvaja operativne naloge delovnega področja;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:
- sodelovanje in pomoč pri uvajanju SAP sistema;
- samostojno usklajevanje virov in sredstev v finančnem knjigovodstvu;
- zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz poslovanja;
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov;
- skrb za pravilen in pravočasen tok informacij in dokumentacije;
- kontiranje knjigovodskih listin;
- izstavljanje računov in vodenje saldokontov kupcev;
- knjiženje prejetih računov in vodenje saldakontov dobaviteljev;
- vodenje registra osnovnih sredstev;
- vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih;
- izdelava raznih poročil;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

4. Rok za prijavo: do 18. 2. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Primož Pečnik
Telefonska številka: +386 1 479 8418
E-mail: