Datum objave: 02.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) v dekanatu, šifra DM: J017932.

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  družboslovne ali tehnične smeri.

Delovne izkušnje: 3 leta.

Druge zahteve:
- aktivno znanje dveh tujih jezikov;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, natančnost;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti;
- zaželeno poznavanje področja javnih naročil in varstva osebnih podatkov.

3. Opis dela in nalog:
Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti;
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
- pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov;
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote;
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov;
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje;
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami;
- izvršuje sklepe organov univerze;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- organiziranje in vodenje dela v Dekanatu fakultete;
- koordinacija in administrativna pomoč vodstvu fakultete;
- priprava gradiv za seje organov fakultete, pisanje zapisnikov in realizacija, sprejetih sklepov iz zapisnikov;
- skrbništvo in koordinacija postopkov volitev organov fakultete in nudenje administrativne pomoči volilnim organom;
- koordinacija in priprava različnih poročil;
- opravljanje zahtevnejših del in nalog po navodilu vodstva fakultete;
- opravljanje temeljnih nalog upravljanja dokumentarnega gradiva;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 11. 2. 2021 

Prijave z življenjepisom pošljite na e-pošto do vključno 11. 2. 2021 na , v zadevo obvezno vpišite »IME PRIIMEK-dekanat«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Alenka Bone
Tel.: 01/4798-115
E-pošta: