Datum objave: 09.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje:

Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V SLUŽBI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST VII/2 (I) (J017102): za določen čas (1 leto) in s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri;
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
- poskusno delo: 3 mesece;
- določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti).

2. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:
- administrativna podpora vodjem EU ter ARRS programov in projektov;
- vodenje evidence projektov in objava podatkov na inter/intranetu;
- vodenje statistike s področja raziskovalnega in razvojnega dela, ki jo predpisuje država in/ali univerza;
- priprava različnih zahtevkov (ARRS, povračilo stroškov prijave evropskega projekta, ostali projekti);
- sodelovanje pri kontroli namenske porabe sredstev na raziskovalnih projektih;
- sodelovanje pri pripravi predstavitvenih materialov UL FKKT s področja raziskovalne dejavnosti;
- spremljanje razpisov in dogodkov ter posredovanje informacij raziskovalcem;
- v skladu s Pravilnikom o organiziranosti in delovanju Infrastrukturnega centra UL FKKT opravlja naloge administratorja IC, vodenje evidence izkoriščenosti raziskovalne opreme večje vrednosti,
- izdelava predlogov dokumentov, poročil, zapisnikov;
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za revizijo projektov;
- pomoč pri pripravi in organizaciji projektnih sestankov na UL FKKT v sodelovanju z ostalimi službami;
- pripravlja dokumentacijo za sodelovanje v postopkih javnih razpisov za odobritev mest za mlade raziskovalce;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu pred postavljenega, tajnika ali vodstva fakultete.

4.Rok za prijavo: do 24. 2. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Primož Pečnik
Telefonska številka: +386 1 479 8418
E-mail: