Datum objave: 10.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM za področje PODJETNIŠTVA (šifra DM: D010001, m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

1. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija;
- specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija;
- magisterij znanosti (prejšnji) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija;
- doktorat znanosti ( prejšnji ): Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija;
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) Poslovanje in upravljanje, menedžment, Ekonomija.

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): asistent za habilitacijsko področje podjetništva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s/z:
- smislom za uporabo inovativnih pristopov v poučevanju;
- izkušnjami z motiviranjem posameznikov, ki imajo podjetniške namere in podjetniškim poučevanjem;
- praktičnimi izkušnjami v podjetništvu, samostojnim vodenjem in izvedbo projektov;
- poučevanjem design thinking metode (dizajnerskega načina razmišljanja);
- izkušnjami z uporabo simulacij v poučevanju.

3. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje podjetništva ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Predviden datum zaposlitve je marec 2021.

4. Rok za prijavo: do vključno 26. 2. 2021; prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RAKP21-2«

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: