Datum objave: 11.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto: - ponovitev razpisa

Razpisano delovno mesto: Radiološki inženir III na Oddelku za dodiplomski študijski program dentalne medicine , s polnim delovnim časom za nedoločen čas

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna šola (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smer radiologija;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- opravljen strokovni izpit, znanje angleškega jezika;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Splošni opis del in nalog:

- načrtovanje in izvajanje del in specialnih radioloških diagnostičnih posegov v radiologiji v skladu z dobro radiološko prakso ter spremljanje in uvajanje novih tehnoloških znanj, izvajanje dodatnih obdelav preiskav na diagnostični aparaturi;
- priprava bolnika na poseg, spremljanje njegovega stanja med posegom, ustrezno ukrepanje v primeru nujne intervencije; urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije ter nadzor nad kontinuiranim procesom dela;
- zagotavljanje in nadzor kakovosti;
- kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso;
- opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- uvajanje v stroko, opravlja radiološke preiskave pod nadzorom, samostojno opravlja osnovne diagnostične posege;
- upravlja radiološke aparature ;
- opravlja  postopke tudi s področja dentalne medicine in oralne kirurgije.

3. Rok za prijavo: 8 dni od 12. 2. 2021 do 20. 2. 2021

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana po pošti in po e-pošti na naslov .