Datum objave: 11.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), za področje didaktika in pedagogika religije

Št. delovnih mest: 1.
Šifra del. mesta: D010001.
S polnim delovnim časom.
Za nedoločen čas.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija), specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje didaktika in pedagogika religije. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev.

Zaželeno je, da je kandidat posebej vešč komunikacije in sodelovanja s študenti ter izvajanja vaj  preko sodobnih multimedijskih sredstev

2. Poskusna doba: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni od objave, do vključno 17. 02. 2021.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12, .