Datum objave: 12.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

unih2020

 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

ZNANSTVENI SODELAVEC – vodja centra Compete »Chair holder«

 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019007
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31. 12. 2024 (za delo na projektu COMPETE)

Poskusno delo: 3 mesece

 

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo na osnovi pridobljenih sredstev delovnega programa Evropske komisije Obzorje 2020 v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair ustanovili raziskovalno-razvojni Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (COMPETE). Center povezuje inženirske vede s področja mikroprocesnega inženirstva – (bio)kemijsko inženirstvo, strojništvo in elektrotehniko – z osnovnimi raziskavami iz biofizike, (bio)kemije in mikrobiologije z namenom ustvarjanja novih rešitev v biomedicini, biotehnologiji, vrednotenju kvalitete živil in zaščiti okolja.

 Odprt je položaj vodje centra COMPETE (ERA Chair holder). Kandidat mora biti izjemen znanstvenik z izkušnjami na področju vodenja raziskav in ljudi, kot tudi pri pridobivanju sredstev za raziskave.

Vodja centra COMPETE (M/Ž) bo zaposlen za področje trajanja projekta (do 31. 12. 2024) na položaju znanstvenega sodelavca. Vodja centra bo vodil/a reziskovalno skupino in izvajal/a raziskave s področij lastne izbire. V času trajanja projekta bo vodja centra iz projektnega proračuna lahko povabil/a k sodelovanju raziskovalce z doktorati in doktorske študente v soglasju s strateškim odborom projekta in projektnim koordinatorjem. Pričakovano je sodelovanje s člani drugih skupin na UL ter drugimi akademskimi in industrijskimi partnerji.

Vodja centra COMPETE naj bi čim prej začel/a s prijavami na razpise za pridobivanje novih projektov in s tem z zagotavljanjem lastnih sredstev za raziskave. Vodja centra bo soodgovoren/na za diseminacijo rezultatov raziskav in javne predstavitve projekta.

Vodja centra bo odgovoren/na tudi za zagotavljanje trajnosti centra COMPETE po koncu financiranja projekta ERA Chair COMPETE.

Informacije o projektu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/216370/factsheet/en

 

Opis del in nalog:

-          načrtovanje, organiziranje in upravljanje centra COMPETE

-          vzpostavitev interdisciplinarne raziskovalne skupine, ki bo vključevala mikroprocesno inženirstvo, mikroizdelovalne tehnologije in raziskave na osnovi mikrofluidnih naprav

-          vodenje projektne skupine COMPETE

-          znanstvenoraziskovalno delo v skladu s cilji projekta

-          imenovanje vodij delovnih sklopov

-          redno srečevanje s strateškim odborom in koordinatorjem projekta

-          komunikacija s svetovalnim odborom vsakih 6 mesecev

-          analiziranje stanja in izvajanje potrebnih strukturnih sprememb

-          izvajanje izboljšave dolgoročne strategije človeških virov za spodbujanje enakosti spolov in poklicnega razvoja raziskovalcev

-          povečanje raziskovalne odličnosti UL, povezovanje UL in njenih raziskovalcev z industrijo

-          pridobivanje sredstev za raziskave, pisanje znanstvenih projektov

-          promocija UL za povečanje njene prepoznavnosti

-          prenos tehnologij v industrijo

-          priprava in izvedba mednarodnih in industrijskih projektov in drugih oblik sodelovanja

-          objavljanje znanstvenih publikacij

-          usmerjanje raziskovalnega dela članov projektne skupine COMPETE in širitev projektnih dejavnosti

-          dejavnosti na področju izobraževanja in ustvarjanje novih podiplomskih študijskih smeri na UL

-          vodenje priprav za izvedbo mednarodnih poletnih šol in delavnic.

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti naravoslovne ali tehniške smeri

-          veljavni habilitacijski naziv znanstveni sodelavec za področje naravoslovja ali tehnike. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven habilitacijski naziv UL ali naziv gostujočega raziskovalca na UL. Kandidira lahko tudi kandidat, ki v času prijave nima veljavnega naziva, izpolnjuje pa pogoje za izvolitev v ustrezni naziv, ki jih določajo Merila UL. V tem primeru mora skupaj s prijavo oddati tudi bibliografijo in biografijo. Komisija za izbor lahko nato predlaga uvedbo postopka za pridobitev naziva.

-          znanje angleškega jezika

-          inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

-          mednarodna znanstvena prepoznavnost

-          4 leta delovnih izkušenj z vsaj enega od strokovnih področij projekta: mikroizdelovalne tehnologije, (bio)kemijski procesi ter analiza celic v mikropretočnih napravah, uporaba mikrofluidike v medicini (prednost bodo imeli kandidati z več izkušnjami na teh področjih)

-          izkazane izkušnje pri prijavah in vodenju mednarodnih raziskovalnih in industrijskih projektov

-          izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta

-          poskusno delo: 3 mesece.

 

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 46. plačni razred.

 

Rok za prijavo: 12. 2. 2021 - 10. 3. 2021

 

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

 

 Kontaktna oseba:

Ime in priimek: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

Telefonska številka: +386 (1) 479 8572

E-mail: polona.znidarsic@fkkt.uni-lj.si

 

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.