Datum objave: 18.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VI


Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, od 1. 3. 2021 dalje, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- višja strokovna izobrazba ekonomske ali družboslovne smeri;
- višješolska izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri;

2. Opis dela in nalog:
- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela;
- izvajanje postopkov povezanih s področjem dela;
- priprava, urejanje, vzdrževanje raznih gradiv, arhivov in dokumentacije v sistemu GC;
- vodenje nabave v sistemu APIS;
- obveščanje in informiranje zaposlenih na katedrah;
- spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela;
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

3. Podrobnejši opis:
-  opravljanje tajniških del;
-  razporejanje pošte;
-  priprava gradiv za seje katedre, pisanje zapisnikov;
-  vodenje procesa nabave za potrebe Katedre;
-  vodenje evidence prisotnosti zaposlenih;
-  pomoč pri pripravi učnih gradiv;
-  administrativna pomoč Raziskovalnemu sektorju;
-  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4.  Funkcionalna znanja in ostale zahtev:
- aktivno znanje angleškega jezika;
- poznavanje računalniški orodij MS Office in svetovnega spleta;
- organizacijske sposobnosti;
- samostojnost, komunikativnost;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

5. Pisne prijave z opisom dosedanjih del in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 26. 2. 2021 na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Kadrovska služba, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.