Datum objave: 18.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za identifikacijo in zaščito intelektualne lastnine

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2022 (za čas trajanja projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT))
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
-  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- zaželeno: zanimanje za različna področja, sposobnost prepoznavanja tržnega potenciala različnih znanj in invencij, izkušnje z vodenjem postopkov zaščite izumov, sposobnost komuniciranja in motiviranja
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2. Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis:
- opravlja funkcijo skrbnika primera (nudi pomoč pri izdelavi strategije zaščite in trženja rezultatov raziskav, izvaja postopke zaščite intelektualne lastnine, komunicira s potencialnimi partnerji in investitorji, pomaga in vodi projekte za izdelavo prototipov, samostojno nastopa in pomaga pri promociji na sejmih in konferencah, sodeluje pri izdelavi in distribuciji promocijskih materialov, skrbi za ažurnost informacij na spletni strani za področja in tehnologije, katerih skrbnik je)
- organizira in izvaja dogodke za promocijo in motivacijo zaposlenih in študentov (širjenje inovacijske in podjetniške miselnosti)
- pregleduje in prepoznava tržno zanimivo znanje zaposlenih na UL
- nudi pomoč pri zasnovi raziskav
- izvaja poizvedbe po patentnih bazah
- sledi trendom v industriji in prepoznava priložnosti
- spremlja povpraševanja s strani uporabnikov znanja in jih posreduje zaposlenim na UL
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta in aktivnosti projekta “Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo”
- nudi administrativno podporo pri pripravi prijav na razpise
- skrbi za evidence, dokumentarno in arhivsko gradivo
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu vodje OE.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  22. 2. 2021 – 4. 3. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

6. Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko,