Datum objave: 19.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent

Registrska številka objave na ZRSZ: NZ80655
Število razpisanih delovnih mest:1
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2-3/VIII/IX
Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
Šifra naziva: 3,2,1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
Trajanje zaposlitve: določen čas s krajšm delovnim časom predvidoma od 1. 3. 2021 do 30. 9. 2021.

1. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
- magisterij znanosti (prejšnji) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
- doktorat znanosti (prejšnji) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, s področja poučevanje kemije ali
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
s področja poučevanje kemije

Ostali pogoji:

- dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti);
- zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8;
- potrdilo o aktivnem znanju enega tujega jezika;
- poskusno delo: 1 mesec;
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje kemija v izobraževanju;
- zaželene izkušnje: eno leto dela na nivoju visokošolskega prostora.

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 6. 2020, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
       
2. Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
- opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 1. 3. 2021 za določen čas s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden, na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo.

4. Datum objave: 19. 2. 2021

5. Rok za prijavo: 3 dni

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in z registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo ne e-naslov

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

7. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: