Datum objave: 22.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom

Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma 1. 3. 2021

1. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja)  naravoslovnih znanosti;
- znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov;
- izkušnje z delom v laboratoriju na področju rastlinskih živil;
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje Enologija ali Tehnologije živil rastlinskega izvora;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17.10.2019. V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva

2. Opis delovnega mesta:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

3. Rok za prijavo: 10 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1. 3. 2021.

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar,