Datum objave: 24.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)

Številka javne objave na Zavodu za zaposlovanje: NZ88401.
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019001,
Tarifni razred: IX,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 4. 2021  do 30. 9. 2021,
Delovne izkušnje: /
Poskusno delo: 1 mesec.

1.Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) iz fizikalnih področij;
- ustrezen habilitacijski naziv iz fizikalnih področij, sprejet na UL ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

2. Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na projektu: N1-0195  Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente in P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 24. 2. 2021

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 1. 3. 2021

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug (T:+386 1 4766 513)