Datum objave: 24.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (M/Ž) - Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas

1. Pogoji za opravljanje dela:

- visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri;
- znanje angleškega jezika
- sposobnost samostojnega in timskega dela
- organizacijske sposobnosti
- možnost vključevanja v raziskovalno in pedagoško delo
- zaželene so izkušnje na področju molekularno-genetskih  tehnik

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu s molekularno-genetskimi  metodami in bioinformacijskimi orodji

2. Kratek opis dela in nalog:

- laboratorijsko delo –molekularno-genetske metode v okviru raziskovalnih projektov kot npr. izolacija RNA iz tkiv, qPCR, analize genomske DNA, prenos western, ipd.;
- urejanje podatkov in bioinformacijske analize;
- pomoč pri delih v Centru za laboratorijske živali;
- sodelovanje pri administrativnih in vzdrževalnih delih v laboratoriju.

3. Rok za prijavo: od 25. 2. 2021 do 11. 3. 2021.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 32 03 801