Datum objave: 26.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 V FINANČNO POSLOVNI SLUŽBI (J017102), za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, poznavanje predpisov s področja računovodstva, znanja za uporabo računalniških programov
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju 
 • izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja 
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja 
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju 
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 

Podrobnejši opis dela in nalog:

 • potrebna opravila glede registra osnovnih sredstev, zalog,
 • izdajanje reverzov za osnovna sredstva 
 • izstavljanje računov in njihovo spremljanje ter po potrebi izterjava zapadlih terjatev,
 • izvajanje plačil obveznosti (npr. vračila sredstev, zahtevki),
 • potrebna opravila glede izdajanja in izdanih naročilnic, v skladu s splošnimi akti fakultete in za izdelavo poročil o javnih naročilih,
 • ustvarjanje in vodenje knjige izdanih in prejetih računov za potrebe DDV,
 • potrebna opravila glede prejetih faktur, v skladu s splošnimi akti fakultete,
 • odpiranje in vodenje evidence stroškovnih mest, nosilcev in virov sredstev,
 • po potrebi izvaja potrebna opravila o službenih poteh,
 • po potrebi opravlja blagajniško poslovanje,
 • po potrebi vodi analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • urejanje in shranjevanje dokumentacije,
 • v času odsotnosti sodelavcev nadomešča njihovo delo, glede na potrebe organizacije dela,
 • odgovarja za zakonitost, strokovnost, ažurnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa računovodskih načel,
 • skrb za permanentno usposabljanje in izobraževanje potrebno za strokovno opravljanje dela, samoiniciativno podajanje predlogov za pridobivanje dodatnega znanja, potrebnega za opravljanje dela ter aktivno usposabljanje in izobraževanje,
 • po potrebi predaja opravil drugi osebi,
 • pravočasno in strokovno kvalitetno uvajanje osebe iz FPS, ki jo bo nadomeščala,
 • opravljala druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje
 • računovodskih, finančnih in gospodarskih zadev po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: do vključno 3. 3. 2021  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si  

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Primož Pečnik Telefonska številka: +386 1 479 8418 E-mail: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si