Datum objave: 01.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za 1. in 2. stopnjo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 leta (za nadomeščanje odsotnega delavca predvidoma od 24.3. 2021 do 22. 3. 2022)
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri, ali
- magistrska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri (2. bolonjska stopnja);
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- zaželene delovne izkušnje na področju upravljanja v izobraževanju, kakovosti v izobraževanju ali projektov v izobraževanju;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- poznavanje predpisov področja dela;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3.Podrobnejši opis:
- pripravlja gradiva, informacije in navodila v zvezi s pripravo in postopki akreditacije in sprememb študijskih programov;
- se izobražuje na  področju priprave in akreditacije programov (samostojno in preko študijskih obiskov) ter sodeluje pri pripravi in razvoju sodelovanja v izobraževalni dejavnosti v Sloveniji in v  mednarodnem prostoru;
- pregleduje ter razvija dokumente in listine, potrebne za pripravo programov (pogodbe o sodelovanju, skupne diplome...);
- oblikuje sklepe,  poročila in  stališča z delovnega  področja, in jih posreduje ustreznim organom na UL ter na  članice;
- opravlja naloge, povezane z akreditacijo programov;
- vodi postopke akreditacije študijskih programov na UL in podpira delo komisij;
- pripravlja letna poročila in analize s področja dela;
- pridobiva znanja s področja informacijskih tehnologij za ustrezno sodleovanje z drugimi službami na UL in članicami;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega in po potrebi sodeluje z drugimi službami na UL.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  3. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

6. Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko,