Datum objave: 02.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

Tajnik VIZ VI na Inštitutu za anatomijo, s polnim delovnim časom za nedoločen čas

1.     Pogoji za opravljanje dela:
- višješolska izobrazba (prejšnja) , višja strokovna izobrazba družbenih, poslovnih, upravnih ali pravnih ved;
- znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost;
- dve leti ustreznih delovnih izkušenj;
- poskusno delo 3 mesece.

2.     Kratek opis del in nalog:

- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela;
- nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev;
- opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del;
- pisanje zapisnikov;
- sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za inštitut;
- vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju inštituta;
- nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za inštitut;
- opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Podrobnejši opis: sodelovanje pri izvedbi pouka in obveščanje študentov in predavateljev o izvedbi pouka.

4.  Rok za prijavo: 8 dni od 3. 3. 2021 do 11. 3. 2021

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana /