Datum objave: 03.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2  (M/Ž)  - Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas

1. Pogoji za opravljanje dela:

- visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri;
- znanje angleškega jezika;
- sposobnost samostojnega in timskega dela;
- organizacijske sposobnosti;
- možnost vključevanja v raziskovalno in pedagoško delo;
- zaželene so izkušnje na področju bioinformatike.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu z bioinformacijskimi orodji, modeliranjem 3D struktur proteinov (in kompleksov) in molekularno-genetskimi  metodami.

2. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah v okviru projekta;
- sodelovanje pri projektu, ki bo zajemalo bioinformacijske analize in delo z računalniškim paketi za molekulsko modeliranje;
- pripravljanje pisnih poročil o raziskavi;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala.

3. Rok za prijavo: od 4. 3. 2021 do 17. 3. 2021.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 32 03 801