Datum objave: 04.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (II) - m/ž

Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

Šifra DM:  J017103
Tarifni razred:  VII/2 
Število razpisanih delovnih mest:  1

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: 7. raven izobrazbe družboslovne smeri – specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja);
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve: aktivno znanje tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, natančnost, komunikativnost in organizacijske sposobnosti;
 
3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo: 3 mesece.

2.  Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje, koordiniranje in izvedba strokovnega dela na področju 3.stopnje študija;
- vodenje, koordiniranje in izvedba strokovnega dela na področju mednarodnih izmenjav
  študentov, raziskovalcev, pedagoških delavcev in strokovnega osebja;
- informacijsko svetovalno delo s študenti;
- koordiniranje in spremljanje projektnega raziskovalnega dela študentov;
- sodelovanje pri dejavnostih študentskega referata;
- sodelovanje pri delu organov fakultete;
- pomoč pri pripravi sej senata;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

3. Rok za prijavo:  do 21. 3. 2021 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.  

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:


Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 4769-505
E-mail: