Datum objave: 04.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana objavlja prosto delovno mesto:

RAZISKOVALEC (H017004) na Katedri za gradbeno informatiko

Za določen čas 3 let, s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom. 

1.  Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer gradbeništvo;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- znanje s področja uvajanja digitalnih kompetenc v inženirstvu, poznavanje BIM in računalniških programov za digitalno inženirstvo, zaželeno aplikativno znanje ter osnovno znanje programiranja;
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost organizacijske sposobnosti;

 

2.  Kratek opis dela in nalog:
- raziskovalno  delo na projektu H2020 SEEtheSkills;
- sodelovanje z naročniki  raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavah;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave:  5. 3. 2021.

4. Rok za prijavo: 5 dni, do 10. 3. 2021.

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov:

4.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: